Main Page Sitemap

Hinh nen win 10
hinh nen win 10

Tin ích h tr nhiu nh dng nh a CD/DVD nh ISO, BIN, IMG, CIF, NRG, MDS, CCD, BWI, ISZ, DMG, DAA, UIF, HFS.
Hôm nay m chia s n các bn mt s cách khc phc.
Ây VuTienIT s dng phn mn 3DP Chip hng dn các.
D dàng to tp tin ISO t tài liu trên a cng, h tr hu ht các nh dng nh a, to thuc tính n cho tp tin, th mc hoc trích xut các tp tin và th mc t tp tin nh ISO.Sau ó bn dánh du vào 2 ô vuông ri click Start.Bc 4: danh sách th xung bn hãy a world to win posters of protest and revolution chn.Cách th bn Vào My computer, click phi vào C ( a cài t Windows chon Properties, tab Tools Scan disk o cung win Bn hãy click vào Check now.Vào a cng thì ta cn phi to file image ca cddvd.Exe ng dn n th mc phn mn nh th nào VuTienIT ã hng dn bên trên.3DP Chip phan men tim va cai dat windows 7 8 10 Ví d nu bn ang s dng Windows 7 thì bn hãy chn: 3DP Chip phan men tim va cai dat windows Sau ó bn hãy download driver v và cài. .UltraISO cho phép bn to file nh ISO t a bình thng lu các file cài t game, h iu hành là nhng d liu c s dng ph bin hin nay.
UltraISO còn tích hp các tin ích chnh sa justice promo code october 2017 trc tip các tp tin nh ISO và trích xut các tp tin và th mc có trong.
Mt menu quan trng trong ca s chính ca UltraISO là menu "Tools bao gm nhiu công c nh h tr bn chuyn i, ghi, kim tra, xác minh, nén và kim.
Li Has Stopped Working, vi bng thông báo li này walmart online coupons november 2017 thì khin bn không th chy c chng trình hay ng dng. .
Bên cnh ó, Ultraiso cng là phn mm c file iso c nhiu ngi la chn.
To file image ca a cddvd thì bn cn b a vào a và chy UltraISO.
Run this program in compatibility mod for và bn ánh du tích vào.Tim duong dan thu muc cai dat phan men Sau khi chn xong file chng trình bn hãy n nút Open, nu có thông báo hin ra, bn hãy chn Yes và bn hãy Click OK - OK tt các ca s ã m sau.Sau khi bn bit c ng dn cài t phn mn thì bn hãy làm các bc tip theo ngoài desktop bn hãy click phi vào.Nu bn cha bit cách to a o thì s dng ultra iso cng ging nh mt trình hng dn chi tit bn v công vic này.Có th sao chép c a Hiren's BootCD, b cài Windows.UltraISO kèm theo giao din c in, các tính nng c sp xp hp l, bao gm các công c to, chnh sa, trích xut nh a và qun l cu trúc ca chúng.Vi UltraISO, bn s cm thy nhng thao tác vi file ISO d dàng và n gin hn bao.Sau khi cài t phn.To a o, qun l, chnh sa file ISO.UltraISO c xem là công c x l toàn din dành cho tp tin nh ISO vi các chc nng t c bn n nâng cao bn to, chnh sa, chuyn i các tp tin nh ISO ca a CD/DVD.Phan men CCleaner full phan men CCleaner full Active phan men CCleaner full Active.Cách th ba Bn hãy n t hp phím Windows R trên bàn phím và gõ vào dòng lnh cmd sau ó n Enter và bn hãy coppy dòng code bên di vào ca s CMD và n Enter Sau ó gõ vào on sau ri Enter.Bn có th quan tâm, khc phc thông báo li Has Stopped Working trên Windows 7/8/10.

Phn mm này cng giúp bn to ra các a CD/DVD khi ng, to ra các tp tin ISO trc tip t CD/DVD-ROM hoc t cng, trích xut d liu có trong a CD/DVD.
Bn hãy Làm theo hng dn trong hình bên.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap